Οι μαθητές συμβάλλουν στην κατανόηση της πολυσημίας των λέξεων με στόχο το γέλιο!!

Δείτε πώς σκέφτηκε να παρουσιάσει την πολυσημία της λέξης ''γράμμα'' η Κατερίνα Ηλιοπούλου .

.jpg

Και ακολουθεί η δουλειά της Κωνσταντίνας Καλαφάτη.Δείτε πόσο έξυπνα δημιουργεί τους διαλόγους στο κόμικ αξιοποιώντας την πολυσημία του ρήματος παίρνω. Προσέξτε τις λεπτομέρειες στο σκίτσο.


_Γ1.JPG


Η ιδέα που ακολουθεί δηλωτική της πολυσημίας των λέξεων είναι του Ειρηναίου(έχουμε πάλι Αρκά και πολυσημία της

λέξης γράμμα).

.png